Второ писмо от г-н Янакиев

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,
Изпращам Ви 4-те  писма на МФ за 2010 г., и след като се запознаете с тях очаквам Вашия коментар. Надявам се че с доверие ще се отнесете към писмата, които Ви изпращам, все пак не са от мен!
По конкретните Ваши „сметки”  посочвам следните несъответствията:
            Продължавам да твърдя, че няма субсидия от 1.70 лв. За 2010 г. субсидията е 3 136 074 лв. или 0.1650 лв./км. Това е платената субсидия г-н Митев. Да за 2010 г. загубите на фирмите превозвачи по линиите на МОПТ на Община Пловдив е 3 169 703 лв., но пак повтарям, че това е по план за м.Декември. След изготвянето на отчета на фирмите за 2010 г. ще Ви съобщя отчетната стойност. Вярно е че фирмите са получили приходи общо за 2010 г. сумата от 28 788 581 лв. заедно със субсидията и компенсацията от Републиканкият и Общинският бюджет.
            Г-н Митев, изрично Ви посочих в скоби за превозените пътници, че това са „продадени билети”. Вие не отчитате факта, че имаме средно 40 000 бр. карти за пътуващи с намаление и около 6 000 – 7 000 броя издадени карти от фирмите, за които пътувания нямаме конкретни данни. Следвам вашия ход на разсъждение, в който Вие получавате, че за 1 курс се превозват средно 23.09 пътника и ще Ви покажа, че това не е вярно. Имаме 18 522 812 пътника с билети. Приемам, че приблизително на тези 40 000 бр. карти пътуват средно по 2 пъти дневно 25 дни в месеца (това е примерно понеже нямаме данни) това прави още 24 000 000 пътуващи или общо 42 523 000 пътуващи. Сигурно има пътуващи и по 3-4 пъти дневно и 30 дни в месеца!
42 523 000 : 19 007 287 = 2.237 брой пътници при средна Ваша дължина на линия 27.7 км. това означава  53.02 пътника, или над 100 % грешка във вашите „сметки”.
Уважаеми г-н Митев, анкетата която проведохме не е целяла да опровергае вашето предложение, а все пак Общината да получи становището на гражданите. За Ваше сведение тази анкета е заимствена от анкетите, които се правят в гр. Солун, но за разлика от там, тук тя бе извършена без нито едни лев разход на Общината. С наши сили проведохме това допитване и мисля че то бе полезно за нас. Всяко едно предложение за промяна на транпортната схема би трябвало да е в полза на гражданите на Община Пловдив. Ако желаете бих могъл да Ви запозная с купищата писма, които има при нас за промяна и удължаване на линии и подписки за такива. За съжаление е невъзможно да удовлетворим всички тези желания. Няма нито едно конкретно предложение за намаление на линии или интервали, освен Вашето, което е общо и сам ще се уверите, че данните с които ги обоснавате са грешни. Има нормативно разписан ред за промяна на линии от Общинската транспортна схема и ние го спазваме.
            Относно разписанията на линиите на МОПТ – няма анулирани курсове. Разписанието на автобусна линия № 116  е в сила от 10.05.2007 г. и не е променено. Последните часове за тръгване от спирка „Митница” са:
 в делнични дни : ІІра кола – 21.58; ІVра кола – 22.10; Vта кола – 20.48; VІІмакола – 21.10; IХтакола – 21.30;
в празнични дни : ІІракола – 20.45 и 21.58; ІІІта кола – 21.13;
            Не е вярно и твърдението Ви, че: „От тази гледна точка обслужването на пловдивчани от масовия градски транспорт в частнос след 21.00 ч. с малки изключения практически липсва”. Да разбирам ли, че от една страна искате намаление на линиите, а от друга да увеличите вечерните разписания? Още повече, че по допълнителните маршрутни линии на МОПТ колите се движат до 24.00 ч. Да възможно е да се помисли за лятно часово разписание до 22.00 ч.– 22.30 ч. за почти всички автобуси и зимно 21.00 ч. – 21.30 ч., но това е кардинална промяна на разписанията.
            Въпреки Вашето недоверие към посочените от мен данни аз пак ще Ви ги напиша за 2010 г. – подробно както ги искате:
1.Изминати километри –                                         19 007 287
2.Превозени пътници (продадени билети)бр. –   18 522 812
3.Приходи общо в т.ч. лв.                                       25 652 507
ü     от билети лв. –                                             14 071 937
ü     от карти на превозвачите лв. –                        249 690
ü     от карти с преференции лв.-                        3 486 063
ü     други приходи лв.-                                           249 465
– Компенсации общо в т. ч.            лв.                                7 595 352
ü     компенсации военноинвалиди лв.-               278 297
ü     компенсации учащи лв. –                                 921 099
ü     компенсации пенсионери лв.-                        666 423
ü     компенсации МВР и ДАНС лв. –                    548 551
– Компенсации от Общинския бюджет лв. –         5 180 982
            4.Разходи общо в т.ч. лв.                                        31 958 284
             А) материали в т. ч. лв.                                         14 992 945
             – гориво лв. –                                                           11 766 860
             – смазочни материали лв. –                                        481 638
             – ел.енергия лв. –                                                         319 938
             Б) заплати лв. –                                                         5 757 356
             В) социални осигуровки лв. –                                1 519 348
             Г) финансови лв. –                                                         25 292
             Д) други разходи лв. –                                              3 591 500
             Е) амортизация лв.-                                                  6 071 843
            5. Загуба лв. –                                                             6 305 777
            6. Субсидии  лв. –                                                      3 136 074
            7. Финансови резултати лв.                                   – 3 169 703
   Г-н Митев прав сте, през 2009 г. от правото си да пътуват с билет от 0.40 лв. са се възползвали около 800 000 бр. месечно. През 2010 г., след м.Март от това право са се възползвали 40 000 бр., и то при положение че цената на картата е 10 лв. и билет няма, а през 2009 г. всеки един от закупилите си карта за 10 лв. – годишно е плащал още 16 лв. месечно за пътуването или общо 17 лв. на месец. Обяснете ми защо от закупили карти  през 2009 г. – 80 000 бр. са спаднали на половина, след като цената на картата е спаднала с близо 40 %. Практиката опровергава Вашата теория, че ако ние дадем право на карти за безплатно пътуване от 20.00 лв. месечно, ще продаваме 100 000 бр. карти всеки месец. Картите за пътуващите с преференции за 2009 г. бяха около 80 000 бр. месечно и струваха реално с билета от 0.40 лв. около 20.00 лв. месечно. Защо след намалението им от 100 % от цената те намаляха също 100 %? А можете ли да ми отговорите на каква база правите Вашите „сметки”? Те навярно са на база на Вашата теория за евтин или безплатен транспорт. За съжаление такъв няма. Държавата определя нормативно, че транспорта на пътници особенно градският е губеща дейност поради това има субсидия. Как ще осигурите приходи от 42 000 000 лв.?
Г-н Митев това е несериозно! Желания и действителност са две различни неща и в повечето случаи те не се припокриват и на 50 %. Да, сигурно и превозвачите мечтаят да имат повече приходи, но реалността е друга.
Ще се радвам ако имате конкретни предложения, относно промени в МОПТ. Готов съм да ги обсъдя с Вас, и ако стигнем до единно мнение да се опитаме да ги приложим. Необходимо е също така да запазим и обществения интерес, тъй като всяка една промяна засяга една част от гражданите на Пловдив. Ако желаете заповядайте на среща при мен в удобно за Вас време.
   Предоставям Ви  2 бр. справки за карти издадени през 2010 г., подлежащи на компенсиране.
   Като заключение ще Ви напомня, че дейността Обществен превоз на пътници се определя и регулира с няколко нормативни акта – основно Закона за движение по пътищата, Закона за автомобилните превози и Наредба № 2  от 15 март 2002 г. на МТиС, а финансирането от  Наредба № 2 и Наредба № 3 на МФ и Постановление № 66 на МС. 
С уважение,
 
НИКОЛА ЯНАКИЕВ
Директор ОП”ОКТ”
 

Подател: nikola qnakiev opokt@abv.bg  
До: dimitr_mitev@abv.bg  
Относно: отговор  
Дата: Сряда, 2011, Февруари 16 11:44:15 EET  
Файлове: (11) Прикрепени файла  

  

 
 

Избери

проверява се с 
Уважаеми_господин_Митев.doc     изтегли 62.14 KB
2.jpg    изтегли 578.3 KB
МФ_06.07.10.jpg    изтегли 539.89 KB
МФ_10.05.10.jpg    изтегли 624.08 KB
МФ_10.05.10-1.jpg    изтегли 452.61 KB
МФ_10.12.10.jpg    изтегли 599.84 KB
МФ_10.12.10-1.jpg    изтегли 306.34 KB
МФ_11.03.10.jpg    изтегли 634.36 KB
МФ_11.03.10-1.jpg    изтегли 306.64 KB
СПРАВКА_1.jpg    изтегли 604.53 KB
СПРАВКА.jpg    изтегли 537.05 KB

 
                                                                      х     х     х
Днес,  28.04.2011 г. в електронното издание на в-к Марица се появиха следните въпроси на граждани, които имат отношение към транспорта, по специално към късното утринно започване на обслужването и ранното вечерно приключване на същото.

20 Април 2011; 14:26
Оценка: 3 up down #9

Искам да попитам какво става с градския транспорт до кога нимя да има автобуси вечер как може последните автобуси да са до 8 часа това е пълно безумие…….

                                                                                  х

28 Април 2011; 05:19
Оценка: 0 up down #2

защо автобус 1 и маршрутка 5 сутрин тръгват толкова късно и за 1- ва смяна няма как да се предвижат хората а вечер рано спират и които са 2- ра смяна не могат да ги използват да се приберат

                                                                                          х

14 Април 2011; 12:22
Оценка: 5 up down #25

Пловдив е най-мръсния град в Европа с претоварен автотрафик и най-скъпите транспортни услуги в БГ.
Защо не се мисли поне елементарно за решаване на този ПРОБЛЕМ и облекчаване на пловдивчани. Колко му е да се направят алеи за велосипеди(или маркират по уличните платна с жълти линии) и се осигурят места за заключването им. Така ще се помогне за прочистването на въздуха и укрепване физ. здраве на хората.
                                                                                

Leave a Reply