С. Станишев – второ отворено писмо

ВТОРО ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ГОСПОДИН С. СТАНИШЕВ, МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На 6.02.2008 г. изпратих настоящото второ отворено писмо до премиера С. Станишев на интернет адреса на МС. На 7.02.2008 г. получих писмо от н-к на отдел „приемна” С. Божикова. В него се посочва, че на адреса на приемната на независимата депутатка М. Капон е изпратен отговор на първото ми отворено писмо с дата 12.10 2006 г. Адресът е сбъркан и вместо площад е написано улица Цар Калоян 17, което може да е обяснение за неполучаването на отговора. В повторно изпратения с писмото от 7.02.2008 г отговор на първото отворено писмо съществено е следното:
а/ посочено е твърдение на началника на сектор „Жалби, предложения и сигнали” на МВР , че табелите без дванадесетте звезди, които КАТ дава единствен в ЕС, са съобразени с изискванията на ЕС и че те няма да бъдат променяни слесд приемането на страната ни в ЕС. Истината е, че никой никога не е предвидил изключение за България от изискването на Регламент 2411 от 03.11.1998 г.
б/вместо отговор по същество на критиките срещу наредбата за замяна на регистрационните табели, отправени от мен, в писмото-отговор съм ощастливен да получа преразказ на наредбата.

Господин премиер,
На 14.07.2006 г с входящ номер 1126 в деловодството на Министерски съвет на Република България бе прието мое отворено писмо до вас. От тази дата до днес, 27.01.08 г. изминаха 562 дни, които, независимо от лозунга на вашата партия за ДИАЛОГ И ПРОЗРАЧНОСТ, се оказаха недостатъчни за да ми отговорите. При това в писмото си поставях пред вас проблем, който не касае само мен, а над един милион български граждани.
Тъй като проблемът продължава да е актуален, аз помолих с писмо независимата депутатка М. Капон да отправи към вас питане в Народното събрание, но срещнах мълчалив отказ. Поради това реших отново да използвам формата на отворено писмо с цел да предизвикам реакция от ваша страна. Позволявам си в началото да ви припомня клетвата, която сте положил като министър-председател , а именно: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се!”
Като гражданин на Република България и на Европейския съюз бих желал под формата на своеобразно извънпарламентарно питане да получа отговор от вас на следните въпрси:
1. от началото на 2006 г. ръководеното от вас правителство принуди над 600 000 български собственици на автомобили да ЗАПЛАТЯТ ПОВТОРНО за ВЕЧЕ ЗАПЛАТЕНАТА УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЯ на колите си чрез налагане на уникална за Европейския съюз и в световен мащаб смяна на регистрационните табели и талони. Посоченото число отразява броя на принудително пререгистрираните автомобили към 28.05.2006 г. Акцията, макар и с по-малка интензивност продължи и след това, включително и през 2007 и 2008 г., така че броят на ощетените по този начин български граждани е много по-голям, но не съм срещнал официални данни колко са точно. СМЯТАТЕ ЛИ ЧЕ ПОВТОРНОТО ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕГИСТРИРАНИ АВТОМОБИЛИ СЪВПАДА С ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА?
2. оглавяваното от вас правителство осъществи принудителната подмяна на табелите и талоните на въпросните МПС на монополно висока цена. За илюстрация ви посочвам отново примера с Чешката република, където смяната на старите табели освен че е ДОБРОВОЛНА, струва общо около 30 лева, а в България струва около 60 лева. Защо българското правителство не забеляза германската фирма „Уч”, която доставя евротабелите например за Финландия по 2,5 евро бройката”? СПОРЕД ВАС НАЛОЖЕНАТА ОТ ВАШЕТО ПРАВИТЕЛСТВО МОНОПОЛНО ВИСОКА ЦЕНА НА „УСЛУГАТА” ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ ОТГОВАРЯ ЛИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА?
3. Съкратените срокове за принудителната пререгистрация, несъобразени с възможностите на КАТ, както и тоталният политически, медиен и полицейски натиск, упражнен над собствениците на непререгистрираните автомобили, предизвикаха повсеместни опашки на които се чакаше по 3-4 денонощия . В унизителното чакане бяха пропилени най-малко два милиона работни дни, което означава загуба от около 100 милиона лева от непроизведен брутен вътрешен продукт при положение, че един зает в икономиката на страната през 2006 г. е произвеждал средно дневно продукт за около 60 лева. Тъй като около 40 % от брутния вътрешен продукт минава през бюджета, това означава, че бе осигурена загуба на бюджета в размер на около 40 милиона лева. Към тези загуби ще трябва да прибавите и загубите на работно време от чакащите на същите опашки, но за регистрация на новозакупени автомобили стотици хиляди граждани. Без да претендирам за абсолютна точност на горепосочените числа ви питам: СМЯТАТА ЛИ ЧЕ ПОСОЧЕНИТЕ ЗАГУБИ БЯХА В ИНТЕРЕС НА НАРОДА?
4. ръководеното от вас правителство не пожела да използва текста на член 171, т.2, буква „в”от Закона за движение по пътищата, съгласно който МПС без застраховка гражданска отговорност се спират от движение, за да изпълни чрез прилагането му изискването на Европейската комисия за 90 % застраховани МПС , КОИТО СА В ДВИЖЕНИЕ. Наличието на много застрахователни компании с многоброен апарат от застрахователни агенти нямаше да позволи възникването на загубите по точка 3/ и щеще да спести унижаващите човешкото достоинство опашки пред пунктовете на КАТ. Обстоятелството, че и водачите на автомобили със сключени застраховки ГО, бяха принудени да сменят табелите и талоните на колите си е показателно за истинската роля, която изигра правителството. СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ БЕ В ИНТЕРЕС НА НАРОДА ЗАПЛАЩАНЕ НА 90 ЛВ ЗА ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКО ОТГОВОРНОСТ ПЛЮС ПРИНУДИТЕЛНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА 60 ЛВ. ЗА ОБЕКТИВНО НЕНУЖНА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ?
5. правителството на тройната коалиция причини загуби на бюджета за милиони левове чрез пререгистрацията на автомобилите на бюджетните ведомства и организации, както и чрез завишените разходи на КАТ за заплащане на положения от неговите служители извънреден труд в удълженото работно време и в работата през почивните дни. СПОРЕД ВАС ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПО ТОЗИ НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕЧАЛБА НА ЧАСТНА ФИРМА, СЪВПАДА ЛИ С ИНТЕРЕСА НА НАРОДА?
6. правителството под ваше ръководство лиши бюджета на страната от много милиони левове приход от акциз върху горивата чрез изземването на десетки милиони левове от населението за натрапената пререгистрация. Употребените за пререгистриране пари при равни други условия биха били използвани за каране на колите, следователно биха осигурявали постъпления от акциз за хазната. Новите табели, талони, попълвани документи в КАТ и банкови преводи не носят акциз на държавата, т.е. НЕПРАВОМЕРНО ОТНЕТИТЕ ПАРИ от населението бяха насочени не към държавната каса, а към касите на обслужващите пререгистрацията фирми. СМЯТАТЕ ЛИ ЧЕ ПО ТОЗИ НАЧИН ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАЩИТИ ИНТЕРЕСА НА НАРОДА?
7. вашето правителство създаде и през целия период поддържаше образцова корупционна обстановка чрез несъобразяване на сроковете за пререгистрация с реалните възможности на КАТ. По този начин много граждани бяха ощетени, а други получиха солидни неправомерни доходи. ТОВА БЕШЕ ЛИ В ИНТЕРЕС НА НАРОДА?
8. в резултат на действията на правителството гражданите, които подмениха регистрацията на автомобилите си, получиха регистрационни табели, които не съответстват на изискванията на Регламент 2411 от 03.10.1998 г. на Европейския съюз. С това правителството подготви условията за бъдеща, още по-мащабна пререгистрация на автомобилите. СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НЕСТАНДАРТНИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС ТАБЕЛИ ОТГОВАРЯТ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ?
9. под „мъдрото” ръководство на правителството, оглавявано от вас, през 2007 и 2008 г. Република България продължава да е единствената страна членка на ЕС в която при първа регистрация на автомобил се получават РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗСИСКВАНИЯТА НА ЕС. Като имам предвид, че през 2007 г. са внесени и регистрирани над 410 хиляди автомобила, стигам до извода, че властта е безпомощна или не желае да накара доставчика на табелите да ги съобрази с изискванията на интеграцията ни в ЕС. Колкото по-дълго се задържи сегашното положение, толкова повече коли ще подлежат на бъдеща смяна на табелите. ТОВА СПОРЕД ВАС ОТГОВАРЯ ЛИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА?
10. След приемането на Република България в ЕС през 2007 г. органите на КАТ ЕДИНСТВЕНИ В ЕВРОПА продължават да съставят актове, да налагат глоби и да спират от движение МПС заради стари табели. С това българското правителство подлага на дискриминация българските граждани в сравнение със съгражданите им от другите страни-членки на ЕС. ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ФОРМА НА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА?
Господин премиер,
може да бъдат зададени още въпроси от рода на горните, но мисля че и зададените до тук са достатъчни за илюстрация на обстоятелството, че правителството на тройната коалиция, оглавявано от вас, грубо погази положената клетва. Аз имам свое, струва ми се правилно обяснение за мотивите на действията ви, но все пак предпочитам вие да дадете отговор на въпроса защо ръководеното от вас правителство не пожела да вникне в икономическата, политическата и социалната същност на приетата от правителството на Иван Костов наредба за принудителна пререгистрация? Защо не отменихте рекетьорската наредба, а предпочетохте до последно да внушавате, че смяната на табелите се извършва по искане на Европейската комисия, т.е. защо предпочетохте да лъжете гражданите на Република България, за защитата на чиито интереси сте положил клетва? Не се ли срамувате от твърденията на депутатите от управляващата коалиция, казани на 16 март в парламента, че смяната на табелите осигурява безопасност на движението, че тя е единственият механизъм за осигуряване на желания процент застраховки гражданска отговорност и т.н. и т.н.? И не на последно място СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ С ОБЯВЕНОТО СЛУЖЕБНО СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА НАД 1,200,000 АВТОМОБИЛА ОТ 01.10.2006 Г. ПРАВИТЕЛСТВОТО ВИ Е СПАЗИЛО КОНСТИТУЦИОННОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ?
Вие с радост и широка усмивка приехте дадения ви от Висшия съдебен съвет почетен плакет за заслуги към съдебната система. По този повод желая да ви запитам с какво са нарушили член 140 /1/ от Закона за движение по пътищата / „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.”/ собствениците на тези над 1,200,000 автомобила със служебно прекратена регистрация от вашето правителство? През призмата на това ваше ясно изразено „уважение” към закона считате ли, че заслужавате връчения ви почетен плакет? С КАКВО ДОПРИНАСЯ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТАКЪВ БРОЙ АВТОМОБИЛИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА?
Като имам предвид посочените по-горе действия на вашето правителство ОЧАКВАМ ОТ ВАС ОТГОВОР НА ПОСТАВЕНИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО СТРУВА МИ СЕ, ВЪЛНУВАТ НЕ САМО МЕН. АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА ДОКАЖЕТЕ, ЧЕ С ДЕЙСТВИЯТА СИ НЕ СТЕ ПОГАЗИЛИ ПОЛОЖЕНАТА ОТ ВАС КЛЕТВА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА КЛЕТВАТА СЕ ПОЛАГА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ЩЕ НАМЕРИТЕ ЛИ В СЕБЕ СИ НУЖНОТО ДОСТОЙНСТВО ПОНЕ ДА ПОЕМЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ КАТО СИ ПОДАДЕТЕ ОСТАВКАТА И СЕ ИЗВИНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД за грабежа и униженията, на които го подложихте с форсираното изпълнение на обективно ненужната и престъпна по своя характер наредба за пререгистрацията на автомобилите със стари регистрационни табели? Знам, че не бяхте сам в осъществяването на ВСЕ ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВАЩАТА УНИКАЛНА ГАВРА С БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, но по силата на длъжността, която заемате, на вас се пада най-голямата отговорност за това.
Тази отговорност става още по-голяма като се вземе предвид казаното от министъра на вътрешните работи Румен Петков по време на парламентарен контрол на 20.01.2006 г. „Аз изпитвам искрени притеснения, казвам го съвършено ясно, за срока. Аз се притеснявам за всички тези проблеми, които се създават на хората” и още „Така че изпитвам притеснения, но аз ще изпълня това, което е разпоредено. ИНФОРМИРАЛ СЪМ И ПРЕМИЕР-МИНИСТЪРА, и министъра на финансите ЗА ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ПОРАЖДАТ ТОЗИ ПОДХОД И ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СА ВЪЗПРИЕТИ”.
Сигурен съм, че бихте искали обществото по-скоро да забрави за уникалната пререгистрация. Ако не беше така в отчета си за двете години работа на правителството бихте се похвалили с колосалния успех на правителството ви да замени едни нестандартни регистрационни табели с нови, също неотговарящи на изсикванията на ЕС. Освен това в отчета си говорите за запазване уникалността на България като приоритет в работата на правителството. Вероятно за това позволявате през 2007 и 2008 г. България да бъде единствената страна в ЕС, където при първа регистрация на автомобилите се дават табели, на които липсват дванадесетте звезди като символ на общността.
Уведомявам ви, че в съответствие с гарантираните от Конституцията на Република България права за разпространяване на идеи, това отворено писмо до вас ще бъде изпратено на основните средства за масова информация, на президента на Република България, на председателя на Народното събрание, на главния прокурор на Република България, на основните политически сили – управляващи и в опозиция. Освен това писмото ще бъде публикувано и в интернет страницата www.mitev.eu , където може да намерите още много материали по поставения тук проблем, както и по други въпроси.
Димитър Н. Митев
Пловдив, 27. 01. 2008г.
ПП. Господин Станишев,
мисля че вие и тройната коалиция дължите благодарност на опозиционните партии, които в парламентарните дебати за прословутата наредба на 16 март нарекоха действията на правителството „безумие”, „дивотия”, „държавен произвол”, „липса на социална чувствителност” и т.н., но бързо забравиха тези правдиви определения и не пожелаха да ви притискат с връщане към проблема по време на трите състояли се избирателни кампании през 2006 и 2007 г. /Това се отнася и за ГЕРБ и АТАКА./ Освен това ще бъде справедливо да бъдат наградени и медии като Канал 1 на БНТ, БТВ, в-к Труд, БНР /особено предаването на програма Хоризонт „Хора, пътища, автомобили/ и редица други, които старателно ви подкрепяха за смяната на табелите като не допущаха критици на уникалната българска пререгистрация на автомобилите. Всъщност ще бъде несправедливо, ако не забележите и сервилното отношение към кампанията на правителството за смяната на табелите на омбудсмана Г. Ганев, на ВАС, на Комисията за защита от дискриминация, на прокуратурата, на множеството правозащитни организации и т.н., и т.н. Специално трябва да благодарите и за мълчанието на „социалния” президент по този въпрос, който засягаше и продължава да засяга интересите на огромен брой български граждани.
/По-долу следва писмо от МВР – ГД „ППООРП“, което очевидно трябва да се приеме като реакция на второто ми отворено писмо до С. Станишев, наречено „сигнал до Администрацията на Министерски съвет на Република България“. За мен е интересно да науча дали подписаният комисар Пл. Василев е получил второто отворено писмо или Администрацията на МС му е изпратила друг текст, на който той е написал отговор, но този ми интерес едва ли ще бъде задоволен./
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ППООРП“
Рег. № Ж-65 Екз. № …..
26.03.2008 г.
„mailto:dimitr_mitev@abv.bg“
Във връзка с Вашия сигнал до Администрацията на Министерския съвет на Република България Ви уведомяваме, че формата, размерите и съдържанието на българските национални регистрационните табели за моторни превозни средства, съответстват на нормативните изисквания на Европейската общност, подробно разгледани в Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., относно признаването във вътрешния трафик на Общността, на отличителния знак на държавата член на ЕС, в която са регистрирани моторните превозни средства и техните ремаркета.
Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., се прилага за моторни превозни средства, които са регистрирани в държавите, членове на ЕС и се движат на територията на Общността.
„Отличителен знак на държава, член на ЕС по регистрация“, означава комбинация от една до три главни букви на латиница, които показват държава, член на ЕС, в която е регистрирано превозното средство.
Съгласно този Регламент, държавите членове на ЕС, които изискват превозни средства с регистрация в други държави, членове на ЕС, да показват отличителния знак при движение на тяхна територия, признават отличителния знак на държавата, член на ЕС по регистрация, показан в левия край на регистрационния номер (в съответствие с приложението към Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.), като еквивалентни на всеки друг отличителен знак, който те признават за целите на идентифицирането на държавата по регистрация на превозното средство.
Необходимо е изрично да се подчертае, че Регламента коментира и възприема като задължителен атрибут, единствено и само отличителния знак на държава, член на ЕС по регистрация.
Видно от гореизложеното, понятие „Европейски регистрационни номера“ не съществува, а има изискване да се признава отличителния знак на държавата, член на ЕС по регистрация, показан в левия край на регистрационния номер, при движение на територията на общността.
Предвид факта, че повечето държави, членове на ЕС, са възприели въвеждане на европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон към отличителния знак на държавата, член на ЕС, по регистрация, е започната процедура по въвеждането му в Република България. Процедурата изисква технологично време.
Издаваните към настоящия момент регистрационни табели, се признават при движение на територията на Европейския съюз, поради което няма да се налага задължителната им подмяна
ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ППООРП“КОМИСАР
13.03.2008 г. /ПЛ.ВАСИЛЕВ/
======== Уточняващо писмо от Димитър Митев ========
Уважаема госпожо Божикова,
препращам Ви писмо от МВР – Пътна полиция, което, ако правилно съм разбрал, е с претенции да бъде отговор на моето второ отворено писмо до г-н Станишев. Ще се радвам ако бързо ми отговорите, дали това наистина е отговор, който Вие сте делегирали на МВР да даде на моето писмо или не. Искам да знам мога ли да публикувам в интернет страницата си писмото, подписано от комисар Пл. Василев като отговор на писмото ми до премиера или мога да очаквам и друг отговор? Питам Ви, защото в писмото на МВР, което получих днес по Интернет няма и следа от позиция по въпросите, които съм отправил към премиера на Република България. Образно казано, ситуацията е аналогична на зададен от мен въпрос примерно защо има неравности по автомагистрала Тракия и получен отговор – Черно море е дълбоко. При липса на отговор от Ваша страна писмото от МВР, което Ви препращам за сведение, ще бъде публикувано за четене от българските граждани като отговор на второто ми отворено писмо до премиера Станишев. Вероятността да бъде потърсена някога отговорност за безобразията на правителството на тройната коалиция при принудителната смяна на регистрационните табели по мое мнение е нищожна, но все пак е по-голяма от нула.
С уважение: Димитър Митев e-mail: dimitr_mitev@abv.bg
Лондон, 26.03.2008 г.
ПП. При липса на отговор от Вас ще си позволя и настоящото писмо да публикувам в интернет страницата си.
======== Отговор от кабинета на Министерския Съвет ========
„http://mitev.eu/images/otgovor_MS1.jpg“
„http://mitev.eu/images/otgovor_MS2.jpg“
======== Второ уточняващо писмо от Димитър Митев ========
Уважаема госпожо Божикова,
получих Вашето писмо по преписка 1126/06 от 07.04.2008 г. След като го прочетох си позволявам да Ви помоля за две неща:
1/ да извадите второто отворено писмо от Димитър Митев до господин премиера С. Станишев от преписката и да го прочетете, защото оставам с впечатлението, че или не сте го чела, или сте забравила съдържанието му.
2/ да прочетете отговора, който сте ми изпратили на 07.04.2008 г. /който преразказва отговора, който получих от Главна дирекция ППООРП /подписан от гл. комисар Пл. Василев/.
Позволявам си да Ви помоля, ако извършите тези две действия, да предприемете необходимите стъпки за да получа отговор по същество от този, към когото е отправено писмото. Ако това е невъзможно, моля коректно да ми съобщите, че това е извън Вашите възможности и няма да получа такъв отговор. От сегашния отговор не мога и нямам право да бъда доволен, защото той не третира поставените от мен въпроси към премиера и е просто формално отбиване на задължението да бъде даден отговор. Нужен ми е не някакъв отговор въобще, а отговор, който да накара премиера да се позамисли върху действията си.
Лондон Димитър Митев
08.04.2008 г.
ОТГОВОР НА ГОРНОТО ВТОРО УТОЧНЯВАЩО ПИСМО ДО 05.05.2008 Г. НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ И НАЙ-ВЕРОЯТНО НЯМА ДА ПОЛУЧА. АКО ВСЕ ПАК ДОЧАКАМ НЯКАКЪВ ОТГОВОР, ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН ВЕДНАГА В ТОЗИ БЛОГ.
Върнах се към тази тема отново, когато от източник във Фейсбук се натъкнах на  писмо от Министерски съвет в отговор на подписка в подкрепа на плащането на държавни такси с държавни таксови марки. Писмото е от 21.01.2011 г. и е подписано от същата Соня Божикова, която както виждам, при правителството на Бойко Борисов продължава да е Начилник отдел „Приемна“ на МС.

5 коментара to “С. Станишев – второ отворено писмо”

 1. Ivaylo Says:

  Подкрепям изцяло отвореното писмо и искам оставката на Станишев.

 2. Stanislav Boev Says:

  Един имигрант, или емигрант, БИВШ българин, бивш заради нагли, по-нагли, най-нагли, ДОГАН-нагли политици. И да, прав е станишката че 1-2 жертви няма да помогнат. Щото трябва ЦЯЛОТО правителство да излезе от парламента, и диркетно да влезе в софиски централен затвор. Тогава поне ще има някаква надежда, докато сега даже и надежда няма.

 3. nage Says:

  Много дълго бе ман… кой ще ти го чете тоя чаршаф. :/ Иначе темата е интересна.

 4. Демир Докер Дмитриевич Says:

  Проблемите ще престанат едва когато всички постъпим като Ахмед Еди-кой-си, човек решил да се самоубие в сараите на Меди в Бояна, поради липса на катерушки където да се самообеси. И….. и битият си е бит!

 5. Tangra Says:

  Stani6ev, 6to ne si napulni6 u6ite s barut i da se grumne6 v nekoq stena, kopele ukrainsko?!

Leave a Reply