Съдебно решение отменящо глобата

РЕШЕНИЕ №23 Гр.Габрово, 08.02.2008 година В ИМЕТО НА НАРОДА

ГАБРОВСКИ РАЙОНЕН СЪД………….. колегия в публично съдебно
заседание на двадесет и трети януари………………………………………. през
две хиляди и осма година…………….. в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ДЕНЕВ

при секретаря МАРГАРИТА ИВАНОВА……………… и в присъствието
на прокурора……………………………………. като разгледа докладваното от
съдията ДБНБВ НАХД 1172 по описа за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното :
Жалбоподателя Димитър Николов Митев от град Пловдив е атакувал Наказателно постановление № 3984, издадено на 18.10. 2007 год. от Началника на РПУ – гр.Габрово, с което за нарушение по чл.185 от ЗДвП същият е санкциониран с „Глоба“ в размер на сумата от 20 лева – наложена на основание чл.185 от ЗДвП.По съображения, които са изложени в жалбата и се поддържат в съдебно заседание с твърдения за липса на извършено нарушение от негова страна, жалбоподателят е счел НП за незаконосъобразно, поради което го е атакувал като такова с искания за цялостната му отмяна, в едно с всички законни последици, които произтичат от това.
Ответната по жалба страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител за разглеждането на делото, като в придружаващо жалбата писмо застъпва становище за оставяне на последната без уважение, и за потвърждаване на атакуваното чрез нея наказателно постановление като правилно и законосъобразно.
След като отчете изложените доводи и съпостави същите със събраните в производството писмени и гласни доказателствени материали, съдът намери жалбата за основателна.
Според описателната част на съставеният за нарушението акт жалбоподателят е санкциониран за това, че на 20.09.2007г., около 17,00 часа по бул.“Столетов“ в гр.Габрово, е управлявал МПС – лекотоварен автомобил „Рено“, модел „Трафик“ с Рег. № РВ 66-67 К, негова собственост, което не е било регистрирано по надлежния ред.В издаденото НП подобни изложение липсва, като според него жалбоподателят е санкциониран на основание чл.185 от ЗДвП – за „Нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове“.От изложеното е видно, че е налице явно несъответствие между вписаните в акта фактически констатации, и тези, посочени в НП, отнасящо се до обстоятелствата, при които нарушението е осъществено.Това несъответствие, съпоставено с пълната липка на описание в тази насока, сочи, че при издаване на НП наказващият орган е допуснал нарушение по чл.57 ал.1 т.5 от
ЗАНН.Това нарушение е съществено и налага издаденото НП да се отмени, тъй като в следствие на него – поради пълната липса на описание по отношение на съответните обстоятелства, не е ясно за какво точно нарушение по ЗДвП жалбоподателят е санкциониран, за да се прецени дали административно-наказателната отговорност за него е реализирана законосъобразно или не.Нещо повече, НП подлежи на отмяна и поради пълното противоречие на вписаните в него фактически констатации – за управление на МПС, което не е регистрирано по съответния ред, със съответната норма, по която чрез НП му е било наложено наказание, тъй като при съдържанието на акта и вписаните в него констатации за нарушение по чл.140 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДвП, Митев би следвало да бъде санкциониран в съответствие с чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП – различно от това, което наказващият орган е приел.
Воден от горното, и на основание чл.63 ал.1 предложение 3-то от ЗАНН, съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 3984, издадено на 18.10.2007 година от Началника на РПУ – гр.Габрово, с което за нарушение по чл.185 от ЗДвП, на ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТЕВ от град Пловдив, улица „Милин камък“ № 6, ЕГН 4408084545, е била наложена ГЛОБА в РАЗМЕР на сума от 20 / двадесет / лева – на осн. чл.185 от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно.
решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Габрово на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХИ-та от АПК, в 14 / четиринадесет / дневен срок от дат/ата за получаването на съобщението до страните, че същото е изготвено.

4 коментара to “Съдебно решение отменящо глобата”

 1. DMitev Says:

  Чл. 175 (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба до 100 лв. водач, който:
  1. управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;
  Любопитно е дали съдията щеше да отмени наказателното постановление за глоба, ако то е било наложено по цитирания от него член 175 /1/. При евентуален отказ за отмяна на оформено наказателно постановление, както съдията препоръчва, това би означавало, че ще се приеме, че КАТ, който е издал досегашните табели, не е спазил надлежния ред при регистрирането на същото МПС. Юристите на КАТ не са си позволили да твърдят, че досегашната регистрация и досегашните регистрационни табели не са получени по надлежния ред. Изглежда че съдията от Габровския районен съд Пламен Денев се е постреснал от казуса и се е опитал да се застрахова от формална гледна точка срещу евентуално недоволство на управляващите от постановената присъда, тъй като проблемът е социално и политически чувствителен, но това създава лоша репутация на българското правосъдие. Звучи абсурдно, но за конкретния представител на българската Темида е възможно, съдейки по направената от него препоръка в дадения случай, МПС, което е регистрирано по надлежния ред, от определен момент нататък да бъде считано за нерегистрирано по надлежния ред и на тази база да бъде търсена администратвна наказателна отговорност от неговия собственик. Нямам повече думи.

 2. Р. Сертев Says:

  Уважаеми г-н Митев,
  Трогнаха ме Вашата упоритост и борбеност. Даже смятам, че ако всички бяха като Вас, може би Бг щеше да бъде в челната десятка – или на Европа или на света. И си помислих дали не е най-добре да отправите питане по въпроса към сутрешното предаване на НОВА – „Здравей, България“ /6:55 – 8:00/ всеки делничен ден. Останах с впечатление от по-горните писма-питания до различни медии и институции, че сте пропуснали НОВА тв. Според мен, тя е както най-гледаната, така и, според мен, даваща най-смислени отговори на ставащото у нас. Затова и МВР-институцията просто я заобикаля. Излишно е да споменавам, че с написаното днес писмо се опитвам да правя реклама на тази медия.
  С добро,
  Русан Сертев – Ботевград 15 05 2008 г. 0888 829789

 3. Павел Върбанов Says:

  Здравейте Г-н Митев,
  Хубава кампания, но се страхувам, че е безполезна за постигане на някаква промяна. Не заради самата камапнията, а заради наглото, безотговорно, неморално и склерозирало отношение към проблема от страна на адресатите Ви и техните лакеи. Имате време, явно, да се борите, аз нямам и нямам намерение да си тровя живота, защото съм млад и трябва да мисля за семейство, за работа, за почивка. Начините за постигане на промяна за мен са други.
  Да не забравяме, че предстои промяна на личните карти с биометрични такива…. Не ми се мисли колко още средства ще се изръси изтерзания от данъци и такси български народ.

 4. Никола Says:

  Г-н Върбанов,
  Фактът, че сте стигнали до този сайт и сте оставили коментар ви прави достатъчно активен по въпроса – според мен.
  Вярно е, че не всеки има време и възможност да води кампания като тази на Г-н Митев, но и не е нужно. Ако има интерес у хората към такива кампании, те стават много по-плодотворни.
  Съвсем на скоро друга подобна кампания се увенча с успех – Атанас Чобанов води дълга борба с управляващите срещу закона за здравните осигуровки, който поставяше българите в чужбина в твърде неизгодно положение. Той и българите в чужбина успяха да се организират и в момента закона е променен така, както те искаха – колкото и невероятно да прозвучи това.
  Разбира се, този сайт няма да върне на хората парите, похарчени при смяната на табелите и още по-малко изгубеното време. Но ако стане достатъчно популярен, може да помогне за предотвратяването на бъдещи подобни безобразия.

Leave a Reply